Dine data

Privatlivspolitik dine data Bjerringbro Øjenklinik 05-2021

Hvornår begynder vi at registrerer data på dig ?

·       Ved telefonisk og personlig henvendelse til/på klinikken med henblik på tidsbestilling vil vi begynde at registrer data om dig, herunder navn, adresse, telefonnr., personnummer, køn og dine evt. symptomer samt årsager til henvendelsen. Hvis relevant, spørger vi også til evt. øjensygdomme i familien. Du vil kort blive oplyst om, at vi begynder en registrering af dine data og at fyldestgørende information kan findes på Bjerringbro Øjenkliniks hjemmesiden www.bjerringbro-ojenklinik.dk. Informationen vil også kunne læses alternativt udleveres fysisk i Bjerringbro Øjenklinik.

·       Ved elektronisk henvisning fra egne læge, anden speciallæge, sygehusafdeling eller anden behandlende sundheds institution vil vi begynde at registrer data om dig, herunder navn, adresse, telefonnr., personnummer, køn og dine evt symptomer samt årsager til henvisningen når denne modtages elektronisk. Det forudsættes, at henvisende instans har sikret dit samtykke hertil. Ved først kontakt til Bjerringbro Øjenklinik vil du blive informeret om at vi er begyndt at registrerer data på dig og at fyldestgørende information kan findes på Bjerringbro Øjenkliniks hjemmesiden www.bjerringbro-ojenklinik.dk. Informationen vil også kunne læses/udleveres fysisk i Bjerring Øjenklinik.

Hvem har adgang til mine journaloplysninger på Bjerringbro Øjenklinik ?

·       Bjerringbro Øjenklinik har direkte adgang til din øjenjournal. Vi kan ikke automatisk se egne læges, andre speciallæges, sygehusafdelingers eller anden behandlende sundheds institutions evt. journal på dig

·       Bjerringbro Øjenklinik kan se din medicinliste (Fælles Medicinkort-FMK)- dette er meget vigtig for at mimimere fejl-ordinationer.

Hvem modtager mine journaloplysninger på Bjerringbro Øjenklinik automatisk?

·       Bjerringbro Øjenklinik sender relevante undersøgelser til din praktiserende læge, med mindre du aktivt frabeder dig dette.

·       Hvis du er diabetiker, indberettes dit CPR nummer samt øjenstatus til den landsdækkende Diabase.

·       Journaloplysninger udveksles med et andet behandlingssted hvis du henvises dertil efter undersøgelsen – dette med din mundtlige accept.

Hvem kan få adgang til mine journaloplysninger på Bjerringbro Øjenklinik i øvrigt?

·       Du kan bede om en kopi af din journal ved personlig fremmøde på Bjerringbro Øjenklinik.

·       Hvis du har givet skriftelig samtykke kan dine journaloplysninger også udleveres til andre.