Øjenlågskirurgi

Øjenklinikken udfører alene øjenlågskirurgi under den offentlige sygesikring.

Løs hud/tunge øjenlåg

Operation for løs hud på de øverste øjenlåg dækkes af den offentlige sygesikring, såfremt en række kriterier, opstillet af Sundhedsstyrelsen, er opfyldt.

Resumé af Sundhedsstyrelsens retningslinjer (begge punkter opfyldt):

  • Væsentlige gener (pandehovedpine, indskrænket synsfelt)
  • 3 mm eller mindre mellem centrum af pupillen og øvre øjenlågskant/hudfold.

Hvis begge kriterier ikke er opfyldt, er operationen at betragte som kosmetisk.

Der henvises venligst til Sundhedsstyrelsen retningslinjer

Bekendtgørelse nr. 1245 om kosmetisk behandling af 24. oktober 2007:
Læs mere her …

Der udføres ikke kosmetisk operation for løs hud på de øverste øjenlåg i klinikken

Bygkorn/haglkorn

Øjenklinikken udfører operationer mhp fjernelse af både bygkorn og hagl korn under den offentlige sygesikring.

Indadrulning af nedre øjenlåg

Øjenklinikken udfører kun i begrænset omfang operationer mhp korrektion af indad-udadrulningen af nedre øjenlåg under den offentlige sygesikring.

Andre behandlinger, vi udfører i klinikken:

Grå stær operation

Efterstær laseroperation

Øjenlågskirurgi