Konsultation – tidsbestilling

Tidsbestilling kan foretages dagligt fra kl. 9:00-11:00 på tlf. 86 68 08 44 eller ved personlig henvendelse.

Der er konsultation efter aftale.

Hvis du er henvist fra egen læge eller anden behandler skal du selv kontakte klinikken mhp bestilling af en undersøgelsestid.

Se ventetidsinfo på www.sundhed.dk/find-behandler

Bjerringbro Øjenklinik tilbyder ikke tidsreservation eller receptfornyelse via hjemmesiden

Behov for akut hjælp

Akutte patienter ses samme eller hvis det vurderes forsvarligt næste dag.

Klinikken har hver dag et fastsat antal akutte tider.

I tilfælde af, at alle akutte tider er opbrugt eller klinikken har lukket, henvises til regionens øvrige øjenlæger, se www.sundhed.dk/find-behandler

I nærområdet henvises til 2 øjenlæger i Viborg, 2 øjenlæger i Silkeborg samt 4 øjenlæger i Randers.

Klinikassistenten vurderer ved patientens telefoniske eller personlige henvendelse, om tilstanden er at betragte som akut behandlingskrævende ud fra retningslinjer udarbejdet af øjenlægerne. Ved tvivlstilfælde forespørges øjenlægen. Som akut patient må man acceptere forlænget ventetid i klinikken. I nogle tilfælde må man acceptere først at kunne blive set sidst i åbningstiden, for at sikre, at patienter, der har en planlagt tid, ikke kommer til at vente for længe.

Ved akut øjensygdom uden for klinikkens åbningstid eller ferie henvises til regionens øvrige øjenlæger, se www.sundhed.dk/find-behandler, vagtlæge eller skadestue.

Lukkedage ved ferie og kurser

www.sundhed.dk/find-behandler

samt oplyses på øjenklinikkens telefonsvaren

reception

Der kan forekomme ventetid

Bjerringbro Øjenkliniks aktuelle ventetid er meget lang på konsultation for ikke-akutte øjensygdomme og kan findes på sundhed.dk/find-behandler

I klinikken registrerer patienten selv sin ankomst med det gule sygesikringsbevis, for at Øjenklinikken kan dokumentere over for Danske Regioner, at patienten har været til konsultation i klinikken.