Utilsigtede hændelser UTH

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:
’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet’.
Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Vil du indberette en utilsigtet hændelse

Indberet utilsigtet hændelse – UTH (Styrelsen for Patientsikkerhed) https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Vil du indberette en klage 

Klage over Sundhedsfaglig virksomhed (Styrelsen for Patientsikkerhed) https://stpk.dk/borgere/klag-over-en-behandling/

Vil du anmelde en skade

Anmelde en skade i forbindelse med behandlingen i klinikken (Patienterstatningen) https://pebl.dk/Selvbetjening/anmeld-din-skade

Vil du indberette en ukendt bivirkning

Anmeldes på (Lægemiddelstyrelsen) https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker